โครงการสร้างแกนนำเยาวชนในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

Posted by:

วันที่ 13 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูจัดกิจรรมสร้างแกนนำเยาวชนในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว  ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านหนองป้าน โดยมี นายสุนทร ปะทังโข รองนายก อบต.หนองคู เป็นประะธานในการเปิดงาน

DSC_0001 DSC_0003 DSC_0004 DSC_0005 DSC_0006 DSC_0007 DSC_0008 DSC_0009 DSC_0010 DSC_0011 DSC_0012 DSC_0013 DSC_0014 DSC_0015 DSC_0016 DSC_0017 DSC_0018 DSC_0021 DSC_0022

0