ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

Posted by:

อบต.หนองคู ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ในตำแหน่ง

1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สำหรับผู้มีคุณวุฒอ) สังกัดกองสวัสดิการสังคม  จำนวน 1 อัตรา

2.ครูผู้ดูแลเด็ก (สำหรับผู้มีทักษะ) สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

0

ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted by:

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562   ในส่วนของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู  มีผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ  2562   ได้คะแนน 54.65  อยู่ในระดับ  E

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

0