ประกาศให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาอบต. และนายก อบต.หนองคู

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

1. ประกาศให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.หนองคู

2. ประกาศกำหนดเกี่ยวกับป้ายหาเสียง และสถานที่ปิดประกาศหาเสียง

3. ใบสมัคร นายก อบต.หนองคู

4. ใบสมัคร สมาชิกสภา อบต.หนองคู

5. ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร สมาชิก อบต.

6. ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร นายก อบต.

 

0