รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

Posted by:

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ประจำปี 2566
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 -30 เมษายน 2566
สามารถสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใกล้บ้าน   จำนวน 3 แห่ง

รายละเอียดตามประกาศนี้

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าจั่น
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองป้าน

0