กิจกรรมนิเทศการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ร่วมกิจกรรมนิเทศติดตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดมหาสารคาม

C367073B-0E91-4223-A707-60209BDC7B9F 88DE89FD-1226-4953-8BBA-F5449F9EE69AA80AEBCC-62EF-4971-85AC-403DD8F9B9B26FA30CD4-07ED-4D8B-8589-7ACF9DE65E6F4A04F8C9-839A-4996-8D33-E56CEDBFBE47 B037E073-E09A-4B7A-8BFA-F2EC66E521A5 925B5F33-4F5E-468F-A846-665BCCCB6580A80AEBCC-62EF-4971-85AC-403DD8F9B9B2 925B5F33-4F5E-468F-A846-665BCCCB658076D9E4F8-669E-4A4F-AF83-44417FD5113E

0

Add a Comment