โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

Posted by:

วันที่ 25 กรกฎาคม  2562 อบต.หนองคู ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม และผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นร่วมกันปลูกหญ้าแฝกเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรราาสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10   28 กรกฎาคม 2562

DSC_0012 (2) DSC_0014 (2) DSC_0017 (2) ปลูกญ่าแฝก (1) ปลูกญ่าแฝก (2) ปลูกญ่าแฝก (3) ปลูกญ่าแฝก (4) ปลูกญ่าแฝก (5) ปลูกญ่าแฝก (6) ปลูกญ่าแฝก (7) ปลูกญ่าแฝก (8) ปลูกญ่าแฝก (9) ปลูกญ่าแฝก (10) ปลูกญ่าแฝก (11) ปลูกญ่าแฝก (12) ปลูกญ่าแฝก (13) ปลูกญ่าแฝก (15) ปลูกญ่าแฝก (16) ปลูกญ่าแฝก (17) ปลูกญ่าแฝก (18) ปลูกญ่าแฝก (19) ปลูกญ่าแฝก (20)

0

Add a Comment