เชิญชมและเลือกซื้อสินค้าการเกษตรตำบลหนองคู

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลหนองคู  เวลา 15.00 – 21.00 น. และ ร่วมชม ให้กำลังใจนักเรียนในการฝึกสอนหมอลำกลอนประยุกต์ เวลา 09.00-16.00 น.  ทุกวันอาทิตย์  เริ่มตั้งแต่ วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562

192511925619252

0

Add a Comment