รายงานผลการตรวจสอบงบสถานะการเงิน ของ สตง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Posted by:

อบต.หนองคู ประกาศรายงานการตรวจสอบงบสถานะการเงินซึ่งตรวจสอบโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563

ดูข้อมูล คลิกที่นี่

0

Add a Comment