รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565-2566

Posted by:

สรุป ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

สรุป สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2566

สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2566

สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2566

สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2566

สขร.1 ประจำเดือน พฤศภาคม 2566

สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2566

สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2566

สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2566

สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม  2565

สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2565

 

 

 

 

0